65-lecia powołania Służby BHP i 25-leciem powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

2018-11-16

W dniu 2 października 2018 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 65-lecia powołania Służby BHP i 25-leciem powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sejmu, Rady Ochrony Pracy, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Związków Zawodowych, partnerów wspierających oraz członkowie naszego Stowarzyszenia.
Podczas uroczystości, pracownikom Służby BHP a zarazem członkom naszego Stowarzyszenia, wręczono odznaczenia państwowe, medale okolicznościowe oraz dyplomy uznania.

Wśród wyróżnionych znalazły się aż cztery osoby z naszego Oddziału Warszawa Wola – Cecylia Połuboczek, Barbara Ciesielska, Urszula Gawrysiak i Maria Żmidzińska.
W imieniu odznaczonych, podziękowała kol. Barbara Ciesielska.

Składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w krzewieniu bezpieczeństwa pracy.