Garbatka

2020-02-11

Przez dwa dni dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i umiejętnościami

W dniach 30-31 sierpnia 2019 r. w Garbatce k/Radomia radomski oddział OSPSBHP zorganizował spotkanie w zakresie międzyoddziałowej wymiany doświadczeń. Na spotkanie zostały zaproszone sąsiednie oddziały z województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Przez dwa dni dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i umiejętnościami w zakresie tematyki bezpieczeństwa pracy. Każdy z oddziałów przedstawił swoje najnowsze osiągnięcia a potem, były mega ciekawe ćwiczenia praktyczne z zakresu zagrożeń chemicznych, pożarowych, uatrakcyjniania szkoleń i innych dobrych praktykach stosowanych w naszej pracy.

Nasz Oddział Warszawa Wola był najliczniejszy pod względem osobowym i najbardziej aktywny wśród prowadzonych ćwiczeń. Koleżanka Joanna Siwiec zaprezentowała parę pomysłów na aktywizację uczestników podczas szkoleń BHP. Angelika Matla i Mariusz Matycz bardzo aktywnie uczestniczyli w różnych konkursach i zdobyli najwięcej nagród wśród wszystkich uczestników. Brawo za aktywność i włączanie się w praktyczne ćwiczenia.

Na koniec spotkania padła deklaracja cykliczności tego typu działań, które wpisują się w naszą pracę i poszerzają spojrzenie na dobre praktyki w ramach BHP, czyli do zobaczenia za rok.