Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 28.04.2018 r.

2018-08-09

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Każdego roku 28 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku Międzynarodowa Organizacja Pracy jako temat naczelny przyjęła promowanie idei bezpiecznego i zdrowego stylu pracy ludzi młodych.

Ważnym punktem obchodów tego dnia w Polsce była uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Zwoływana z tej okazji co roku, w tym roku za temat przyjęła prewencję wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W sesji uczestniczyli przedstawiciele instytucji ustawodawczych i nadzorujących, pracodawców, organizacji związkowych, przedstawiciele nauki i praktycy z zakresu BHP.

W uroczystej sesji uczestniczyliśmy również my, przedstawiciele OSPSBHP Oddział Warszawa Wola.