Mobbing - 15 listopada 2018 r.

2018-11-20

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie Członków naszego Oddziału OSPSBHP Warszawa Wola, którego tematem przewodnim był mobbing.

Spotkanie zostało zorganizowane w sali konferencyjnej Trakcja PRKiL S.A., która użycza salę na nasze spotkania, za co bardzo dziękujemy.

Tematem spotkania był „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”. Wystąpienie poprowadziła p. Katarzyna Prokopowicz reprezentująca Ośrodek Szkolenia BHP Cierpka. Temat bardzo interesujący a zarazem mało znany i dostrzegany przez pracowników, pracodawców i Inspektorów BHP odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa pracy oraz kultury związanej z bezpieczeństwem. Spotkanie sprawiło, iż bardziej świadomie możemy podejść do zagadnienia mobbing w miejscu pracy.

Po wystąpieniu Prelegentki wywiązała się interesująca dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącą.