Na Zjeździe w Toruniu nasz Oddział reprezentował kol. Paweł Rozowski.

2019-05-26

W dniu 10 maja 2019 r.  w Toruniu odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OSPSBHP. Zostały wybrane nowe władze, które będą kierowały Stowarzyszeniem przez kolejne 4 lata. Na Zjeździe nasz Oddział reprezentował kol. Paweł Rozowski, który również został wybrany do Zarządu Głównego jako jego Członek. Cieszymy się bardzo z tego wyboru i oczywiście gratulujemy.

Kol. Paweł przedstawił przebieg wyborów i poinformował o nowych osobach wchodzących w skład Zarządu Głównego OSPSBHP.

W drugiej części spotkania kol. Paweł omówił zakres i przebieg kontroli PIP, a że Paweł jest czynnym Inspektorem, więc u źródła mieliśmy okazję usłyszeć jak przebiega standardowa kontrola PIP, czego należy obawiać się podczas kontroli, jakie są uprawnienia kontrolującego Inspektora, jakie obszary mogą być kontrolowane, czego możemy spodziewać się, jeśli są duże niezgodności, jakie kary są nakładane przez Inspektorów na pracodawcę i osoby kierujące pracownikami …. i wiele innych zagadnień.

Spotkanie było niesamowicie inspirujące i ciekawe. Bardzo dziękujemy Pawłowi za tak cenne informacje i wskazówki.

A kto nie był, niech żałuje.