Pierwsze w tym roku spotkanie Członków OSPS BHP Oddziału Warszawa Wola

2019-01-23

Podczas spotkania kol. Jacek, specjalista od maszyn, przedstawił bardzo interesująca prezentację.

W dniu 16 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Członków OSPSBHP Oddziału Warszawa Wola. Podczas spotkania kol. Jacek, specjalista od maszyn, przedstawił bardzo interesująca prezentację nt. Obowiązków i odpowiedzialności prawnej użytkowników i producentów maszyn.

Z różnymi maszynami mamy do czynienia prawie codziennie na stanowiskach pracy w naszych zakładach. Wiele maszyn jest nowych i bezpiecznych, ale zdarzają się również maszyny, które są stare, zniszczone a które powinny być zmodernizowane lub zlikwidowane. Pracodawcy często nie zdają sprawy z zagrożeń jakie stwarzają maszyny, dlatego my jako Służba BHP musimy wciąż pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie, aby móc doradzać pracodawcom i pracownikom jak pracować bezpiecznie.