Program, którym posługuje się Służba BHP w Firmie Trakcja PRKiL S.A.

2020-02-13

W dniu 9 października 2019 r. podczas spotkania Członków naszego Oddziału Kolega Marek Kubel przedstawił program, którym posługuje się Służba BHP w Firmie Trakcja PRKiL S.A.

Program jest narzędziem internetowym napisanym przez informatyków na potrzeby firmy. Pracownicy Służby BHP będąc na placu budowy wykorzystują aplikację do bezpośredniego monitorowania stanu BHP na budowie. Dzięki tej aplikacji raporty z przeglądów budów natychmiast trafiają do Najwyższego Kierownictwa firmy, gdzie są szczegółowo analizowane a w razie zagrożenia, bezpośrednio podejmowane działania zaradcze.

Aplikacja na telefonie z bezpośrednim dostępem do wszystkich raportów i analiz z placu budowy bardzo ułatwia pracę Inspektorom BHP, pozwalając na szybkie i ciągłe kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pracy na podległych odcinkach robót budowlanych. Aplikacja ta sprawdza się w przypadku budów w różnych miejscach kraju.

Dziękujemy Markowi, za przedstawienie możliwości, jakie dają nowoczesne kanały komunikacji bezpiecznego zarządzania procesami pracy.