Szkolenie PN-ISO 45001:2018

2020-03-19

W dniach 28-29.02.2020 r. Oddział Warszawa Wola OSPSBHP zorganizował szkolenie „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018.

W szkoleniu uczestniczyło 21 osób, Członkowie Oddziału Warszawa Wola jak również inni zainteresowani, którzy przyjechali z odległych miejsc Polski – Jelenia Góra, Kraków, Rzeszów, Elbląg.

Bardzo dziękuję wszystkim za aktywne uczestnictwo, ale szczególne podziękowania kieruję do Trenera Pana Andrzeja Kowalkow. Pan Andrzej Kowalkow jako praktykujący Audytor, w sposób bardzo merytoryczny przeprowadził nas przez zmiany w normie i szczegółowo omówił zagadnienia, które w normie pojawiły się jako nowe. Praktyczne przykłady z audytów, podawane przez Trenera, były największą wartością dodaną naszego szkolenia.

Po rozwiązaniu testu sprawdzającego z zakresu wymagań normy, każdy z uczestników otrzymał uprawnienia Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg PN-ISO 45001:2018.

Jeszcze raz bardzo dziękuję uczestnikom i prowadzącemu.