W dniu 5 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się w sali Budimex-u

2019-06-17

W dniu 5 czerwca 2019 r.  spotkaliśmy się w sali Budimex-u, gdzie gościła nas Koleżanka Urszula Gawrysiak. Skoro w Budimex-ie, to temat spotkania związany był z budownictwem. Kolega Krzysztof Pec omówił Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Zagadnienie bardzo ważne dla osób pracujących na budowach, gdyż wprowadza szereg zmian i nowości. Transportowanie i podnoszenie ładunków, nowe wymogi względem hakowego i sygnalisty oraz instrukcje z tym związane były szczegółowo omawiane przez Kolegę Krzysztofa Peca. Urszula Gawrysiak pokazała sposób znakowania sygnalisty i hakowego na budowach Budimex-u oraz podzieliła się z nami dokumentami opracowanymi przez Budimex w zakresie nowego rozporządzenia.

Z kolei Koleżanka Barbara Ciesielska omówiła ostatni wypadek z udziałem żurawia wieżowego i wskazała na ewentualne przyczyny tego wypadku, ewentualne, gdyż trwa dochodzenie wyjaśniające, więc trudno na ten czas jednoznacznie je wskazać.

Jak na każdym spotkaniu naszego Oddziału powitaliśmy nowe osoby i z przyjemnością przyjęliśmy je do naszego grona.

W miesiącu lipcu i sierpniu mamy wakacje, więc spotykamy się dopiero we wrześniu.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Zarząd OSPSBHO Oddziału Warszawa Wola życzy udanych urlopów i dużo odpoczynku.