Walne Zebranie Członków Oddziału OSPSBHP Warszawa Wola

2019-02-19

W dniu 13 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału OSPSBHP Warszawa Wola, na którym zostali wybrani Delegaci na Zjazd Zwyczajny, który odbędzie się dnia 10 maja 2019 r. w Toruniu.

Podczas Walnego Zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Sprawozdanie finansowe. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez wszystkich Członków Oddziału Warszawa Wola.

Podczas zebrania odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału Warszawa Wola na funkcję Sekretarza, nowym Sekretarzem została kol. Katarzyna Wołyniec.

Bardzo dziękujemy wszystkim Członkom Oddziału OSPSBHP Warszawa Wola za przybycie i udział w tak ważnym wydarzeniu.