Walne Zebranie Oddziału

2020-03-19

Dnia 26 lutego 2020 r. zebraliśmy się w siedzibie firmy Budimex S.A. celem przeprowadzenia walnego zebrania oraz podsumowania działań Oddziału Warszawa Wola za 2019 r.

Po uzyskaniu kworum wybraliśmy kolegę Adama Suszcza na Przewodniczącego zebrania, który bardzo sprawnie przeprowadził nas przez całe zebranie.

Prezes Oddziału przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału OSPSBHP Warszawa Wola za 2019 r, następnie wysłuchaliśmy sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Należy podkreślić, iż Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w działaniu Oddziału Warszawa Wola i jednogłośnie stwierdziła, iż wszelkie działania były zgodne ze Statutem Stowarzyszenia oraz z ogólnie obowiązującym prawem.

W związku z odejściem kolegi z Komisji Rewizyjnej i koleżanki z Sądu Koleżeńskiego, przeprowadziliśmy wybory uzupełniające na istniejące wakaty.

Skarbnik Oddziału przedstawił bardzo szczegółowy preliminarz budżetowy na 2020 r. uwzględniając możliwości finansowe naszego Oddziału.

Na zakończenie spotkania rozmawialiśmy o planach i możliwościach na obecny 2020 rok.