Wizyta w UDT

2020-03-19

W dniu 21 stycznia 2020 r. zostaliśmy zaproszeni do siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

Pan Paweł Rajewski, Kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego, omówił zmiany Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zmiana rozporządzenia wprowadziła wiele wątpliwości w zakresie ważności nabytych przez pracowników uprawnień operatora wózków jezdniowych, dlatego też spotkanie pozwoliło wyjaśnić wszelki wątpliwości i szczegółowo omówić zachodzące zmiany.

Pan M. Rączka z Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności przedstawił UDT-CERT jako jednostkę certyfikującą w zakresie systemów zarządzania, wyrobów i osób, oceny zgodności – oznakowanie CE, badania i ekspertyzy techniczne. Poznaliśmy ofertę jednostki certyfikującej i otrzymaliśmy szczegółowe informacje na temat systemów zarządzania osobami, wyrobami i oceną zgodności.

Przedstawicielom UDT w Warszawie bardzo dziękujemy za wiele merytorycznych i cennych wskazówki, które wykorzystamy w naszej codziennej pracy.