Wypadki przy pracy 13.09.2018 r.

2018-09-24

W dniu 13.09.2018 r., po wakacyjnej przerwie, odbyło się spotkanie Członków naszego Oddziału OSPSBHP Warszawa Wola. Rozmawialiśmy o wypadkach przy pracy oraz w drodze do/z pracy.

Temat interesujący dla wszystkich Inspektorów BHP, gdyż każdy z nas, wcześniej czy później stanie przed obowiązkiem sporządzenia dokumentacji powypadkoweji uczestniczenia w zespole powypadkowym.

Koleżanka Justyna Augustyniak przygotowała prezentację przypominającą główne definicje związane z wypadkiem oraz przywołała stosowne akty prawne odnoszące się do tego zagadnienia. Po wystąpieniu Justyny, pomiędzy uczestnikami spotkania, wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca postępowania w chwili wystąpienia wypadku oraz zakresu działań zespołu powypadkowego.

Za miesiąc będziemy nadal kontynuować temat i rozmawiać o trudnościach, z którymi spotka się zespół powypadkowy podczas swojej pracy. Swoimi doświadczeniami podzielą się  koleżanki i koledzy, którzy w praktyce zawodowej mieli do czynienia z wypadkami ciężkimi i śmiertelnymi.