Wypadki śmiertelne 11.10.2018

2018-11-14

W ciepłe jesienne popołudnie 11 października 2018 r. odbyło się zebranie członków OSPSBHP Warszawa Wola, na którym kontynuowano temat z zeszłego miesiąca - wypadki przy pracy. Meritum tego spotkania były wypadki śmiertelne.

Na spotkaniu kol. Barbara Ciesielska przedstawiła prezentację, która głęboko utkwiła w naszej pamięci, gdyż wypadki śmiertelne to zdarzenie, z którym w parze idzie olbrzymia odpowiedzialność wielu osób. Barbara przytoczyła przykłady wypadków z ostatnich miesięcy i lat. Koleżanka pokazała, jak często w absurdalny sposób może dojść do nieszczęścia. Omówiła przypadki rażącego niedbalstwa na budowach, które są lub moga być przyczyną wypadków, omówiła również zakres odpowiedzialności kierowników jako osób kierujących pracownikami. Koleżanka Barbara przypomniała procedurę postępowania w wypadku śmiertelnym, obowiązki pracodawcy i zakres działań zespołu powypadkowego.