Zapraszamy na Walne Zebranie Oddziału.

2020-02-15

Kiedy:

26.02.2020 r. ( środa ),

Gdzie:

w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 9

(róg Skierniewickiej), w siedzibie firmy BUDIMEX S.A.

O której:

  • w pierwszym terminie o godzinie 17:00,

  • w drugim terminie o godzinie 17:30.

 

 

Z A P R A S Z A M Y