Zmiany w szkoleniach BHP

2020-03-19

W dniu 9 marca 2020 r. korzystając z uprzejmości kolegi Dariusza P., pracownika Budimex S.A. mieliśmy okazję spotkać się w nowoczesnym budynku spółki i omówić zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 180, poz. 1860 ze zm.). Szkolenie poprowadziła Cecylia Połuboczek Prezes Oddziału OSPSBHP Warszawa Wola.

Ustawodawca wprowadził zmiany kosmetyczne, ale istotne w prowadzeniu dokumentacji szkoleniowej, dlatego też warto było sprecyzować te zmiany.

W dalszej części spotkania prowadząca omówiła częstotliwość prowadzenia szkoleń BHP na stanowiskach robotniczych. Ustawodawca w rozporządzeniu jednoznacznie określa tę częstotliwość, jednak w praktyce, dochodzi do kontrowersji. Z czego wynika, iż szkolenia BHP na stanowiskach robotniczych przeprowadzamy co 3 lata, a kiedy co rok? Bierzemy pod uwagę wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP jak również należy rozważyć inne aspekty zawarte w rozporządzeniach branżowych oraz w kategoriach ryzyka występujących na stanowiskach pracy. To te aspekty między innymi określają częstotliwość szkoleń BHP.

Na poniedziałkowym spotkaniu powitaliśmy również trzech nowych Członków naszego Oddziału, cieszymy się bardzo, że Inspektorzy BHP chętnie wstępują w nasze szeregi a dzięki spotkaniom podwyższają swoje kwalifikacje i wymieniają się wiedzą.