III rocznica powstania Oddziału

W dniu 16 marca 2021 r. minęła trzecia rocznica powstania OSPSBHP Oddział Warszawa Wola. To w tym dniu, trzy lata temu spotkało się 20 osób, którzy postanowili w Warszawie założyć jeszcze jeden Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Początkowo do naszego Oddziału zapisywali się Inspektorzy BHP związani tzw. „branżą ciężką” – budownictwo, przemysł, kolejnictwo, maszyny itp. Powoli jednak zaczęło przybywać innych zainteresowanych pracujących w różnych dziedzinach gospodarki, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, ponieważ praca w służbie BHP wymaga bardzo obszernej wiedzy z różnych dziedzin i branż. Nasze spotkania pozwalają wymieniać doświadczenia i dzielić się wiedza z młodszymi stażem Inspektorami BHP. Przystępując do Oddziału Warszawa Wola, każdy ma możliwość wymiany doświadczeń i zdobywania nowych informacji, których często nie znajdzie w podręcznikach ani stronach internetowych. W naszym Oddziale jest wielu Inspektorów z długoletnim stażem w służbie BHP, dlatego też możemy wymieniać się zdobytym doświadczeniem i wprowadzać nowych adeptów w trudne i skomplikowane zagadnienia bezpieczeństwa pracy.

Po trzech latach istnienia Oddziału Warszawa Wola, w szeregach naszych mamy 55 Członków i z każdym miesiącem, pomimo pandemii, wstępują nowe osoby, za co bardzo dziękujemy. Jesteśmy dumni, iż pracownicy Służby BHP chcą z nami być i wciąż doskonalić warsztat Inspektora BHP.

Zapraszamy też innych niezrzeszonych pracowników Służby BHP, z nami naprawdę warto być i pracować dla dobra innych.