Terminy Spotkań

Kiedy się spotkamy?

Prawdopdobnie 18 marca 2021 spotykamy się online na zoomie. 

Wszystko jest uzależnione od rozwoju sytuacji w kraju.

Szanowni Członkowie naszego Oddziału

- spotykamy się on-line. Informacje otrzymujecie mailowo.